Spesialisert betongentreprenør

Vi er lidenskapelig opptatt av å løse utfordringene til kunden og jobber lojalt for prosjektets beste. Dette har ført til et godt rykte i markedet og mange nye kunder og prosjekter. 

Vi er bevisst i valg av prosjekter og fokuserer på aleggsprosjekter relatert til det grønne skiftet, som klargjøring for elektrisk drift av ferge og utbedring av vannkraftverk.  Evnen vår til å løse utfordrene oppgaver smartere, rimeligere og raskere er grunnen til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Medarbeidere

Gjennom å gi våre medarbeidere mulighet til utvikling gjennom videreutdanning og variasjon i arbeidsoppgaver og prosjekt får vi ansatte som trives og yter sitt beste. Hjelmen er godkjent lærlingbedrift. 

HMS
Hjelmen arbeider kontinuerlig med Helse, Miljø og Sikkerhet og har utarbeidet en HMS-håndbok som pålegger alle i vår organisasjon å prioritere arbeidet med HMS. Dette krever aktiv deltagelse av alle i organisasjonen. Ved å sette HMS arbeidet i fokus vil vi redusere risiko for skader og sykdom samt fremme helse og trivsel.

Internkontroll
Hjelmen vil til enhver tid tilfredsstille kravene til internkontrollforskiften. For å muliggjøre dette har vi utviklet et kvalitetsystem basert på NS-ISO 9001. Ved behov benyttes sjekklister for dokumentasjon.

 

Godkjent leverandør
Hjelmen AS er godkjent leverandør i StartBank og sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Vi har også sentral godkjenning i; Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3, Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3, Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 og Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.