IMG_1418.HEIC

Fundamenter Trollybane

I forbindelse med oppgradering av ny trollylonje for trollybusser i Bergen, har vi utfført betongarbeider. langs vei. Arbeidene er utført som underleverandør av Løvaas maskin . Vi har laget fundament og fundamentplater for trollylinje til bybanen. Inkludert kulverter og føringsveier for kabler og montering av likerettere mellom trafostasjoner.

Anlegg: Lynbø 2020

Arbeid: Fundament og fundamentplater for trollylinje til bybanen. Inkludert kulverter og føringsveier for kabler og montering av likerettere mellom trafostasjoner.

62f84cfac47f4f3408c6a5112db0f3
62f84cfac47f4f3408c6a5112db0f3

814a5577d57d313c7931a11baa131b
814a5577d57d313c7931a11baa131b

50b49c15b3fb63b4965ebb6db02eab
50b49c15b3fb63b4965ebb6db02eab

62f84cfac47f4f3408c6a5112db0f3
62f84cfac47f4f3408c6a5112db0f3

1/4