IMG_0487.JPG

Dam Store Trastedalsvatn

I forbindelse med utbygging av Leikanger kraftverk. skal Hjelmen AS utbedre dammen på Store Trastadalsvatn.

Prosjektet omfatter tunelldriving med vintervei, påstøp av betong på damkrone oppstrøms side av dam, etablering av ny og utvidet overløpsdam, etablering av ny og utvidet overløpsdam, nytt tappearrangement via borret tappeløp under dam og nytt ventilhus. 

 

Anlegg: Dam Store Trastedalsvatn

Arbeid

Utbedring av Dam

IMG_0487
IMG_0487

IMG_0487
IMG_0487

1/1