top of page
jarl bb.jpg

INJEKSJON

Fjøsangerveien - Løvstakktunellen

 

For å tette fjellet rundt påhugg til Bybanetunnel som skal gå gjennom Løvstakken fra Fjøsangerveien injiserte Hjelmen 200 tonn sement/microsement. Det ble her etablert en vertikal skjerm samt dypinjeksjon gjennom 30 m dype horisontale borehull. Arbeid utført som UE til Drange Maskin. 

Parsellhagen  - Haukeland

Lekkasje i og under spuntvegg tettet med både semetinjeksjon og kjemisk injeksjon med polyuretan. Vi utførte også injeksjon av FIN-BOLT i fjellvegg. Arbeid utført som UE for SKANSKA. 

Anlegg: Bybanen
 

Arbeid: Sement injeksjon

bottom of page