top of page

Dam Store Trastedalsvatn

I forbindelse med utbygging av Leikanger kraftverk. utbedrer Hjelmen AS eksisterende murdam på Store Trastadalsvatn.

Prosjektet omfatter tunelldriving med vintervei, påstøp av betong på damkrone og oppstrøms side av dam, etablering av ny og utvidet overløpsdam, nytt tappearrangement og nytt ventilhus. 

 

Anlegg: Dam Store Trastedalsvatn

Arbeid

Utbedring av Dam

bottom of page