top of page
IMG_1418.HEIC

Fundamenter Trollybane

I forbindelse med oppgradering av ny trollylonje for trollybusser i Bergen, har vi utfført betongarbeider. langs vei. Arbeidene er utført som underleverandør av Løvaas maskin . Vi har laget fundament og fundamentplater for trollylinje til bybanen. Inkludert kulverter og føringsveier for kabler og montering av likerettere mellom trafostasjoner.

Anlegg: Lynbø 2020

Arbeid: Fundament og fundamentplater for trollylinje til bybanen. Inkludert kulverter og føringsveier for kabler og montering av likerettere mellom trafostasjoner.

bottom of page