top of page

betongpumping og injeksjon

I forbindelse med etablering av propp ved inntak til Svelgen kraftverk bistod Hjelmen med opplegg for pumping av betong. Vi pumpet pumpet 80 m^3 betong i en 450 meter lang ledning over en høydeforskjell på 110 meter.Senere utførte vi vanntapsmålig, dypinjeksjon med mikrosement, kontaktinjeksjon med polyuretan i kant propp og epoxy i midt propp.

Anlegg: Svelgen Kraftverk
 

Arbeid: Betongpumping, vanntapsmåling, dypinjeksjon og kjemiskinjeksjon ifm. betongpropp

bottom of page