top of page
IMG_4373.JPG

utbygging av småkraftverk

Hjelmen har foretatt diverse jobber ved Småkraft As sin utbygging av kraftverkene i Fjærland. Ved dammen på Romøyri kraftverk tettet Hjelmen lekkasjeområdet rundt bekkeinntak ved hjelp av kjemisk injeksjon. På Bjåstad boret Nordhard sjakt på 630 meter og trakk inn ca. 300 meter stålfôring. Hjelmen støpte deretter inn stålfôringen med 30m^3 mørtel. Ved Lidal kraftverk etter-støpte vi propp 50 m ned fra inntak, mellom foing og fjell. 

 

Inntaksdam i Jordal Kraftverk står på løsmasser av morene og silt. Hjelmen boret gjennom såle i bunn av dammen og injeserte løsmasser med sement. Denne sementen var kraftig akslerert for å hindre utvasking. Etter at sementen var herdet boret Hjelmen gjennom område for å injesere enda dypere i løsmassene, som tilslutt var injesert fra 1-3 meter under dam.

AnleggRomøyri, Bjåstad, Lidalen, Jordal
 

Arbeid: Kjemisk injeksjon, omstøpning foringsrør, etter-støp propp og løsmasseinjeksjon

bottom of page