top of page

gjønelva kraftverk

Hjelmen forsterket først svakhetssoner i den 550 meter lange sjakten til Gjønelva kraftverk. Disse svakhetssonene var lokalisert 500 og 300 meter fra påhugg. For å forstere sonene trakk Hjelmen inn 2 stk. 24 meter stål-foringsrør til slepper i fjell og støpte disse rørene inn med mørtel. Deretter trakk Hjelmen inn 150 meter GRP fôringsrør fra påhugg og støpte også dette inn med mørtel

AnleggGjønelva kraftverk
 

Arbeid: Montering og innstøping av fôringsrøri stål og GRP

bottom of page