top of page

BETONGARBEID

Vi utfører komplette betongarbeider inkludert rignmur, plasstøpt betong vegger og dekker samt stålarbeider.

markaneset.jpg

Vi utfører betongarbeider i forbindelse med utbygging av infrastruktur. Som mastefundamenter, trafostasjoner og opi-kanaler.

INFRASTUKTUR

Bilde 04.05.2020, 09 37 23.jpg
IMG_20190829_193109.jpg

KAIANLEGG

Grunn- og betongarbeid i forbindelse med utbygging og forbedring av kaianlegg og andre betonginstallasjoner i og ved vann eller hav. 

Jarl med sement.JPG

DYPINJEKSJON

Benyttes i forbindelse med lekkasje i fjell. Utføres både i forbindelse med lekkasjer under demninger og stabilisering av fjell for utbygging av infrastruktur. Trykket ved dypinjeksjon er opp til 100 bar og 200 l/min

HOVED/GENERAL ENTERPRISE

Hjelmen leverer hele utførelsen til tiltakshaver ved hjelp av diverse underentreprenører. Våre arbeidsoppgaver omfatter da kontrahering, administrasjon og kontroll av alle aktører og fag.

IMG_0183-1024x768.jpg

Vi utfører vanntapsmåling, permabilitets- og Lugeon beregninger, injeksjonsarbeid og oppspenning i forbindelse med lissestag, wirestag, linestag, spenntau, ischebeckstag etc.

STAGFORANKRING

stagforankringbilde_edited.jpg
B671EB45-3274-4274-BDC7-91857E957F7E_edited.jpg

DAM-REPARASJONER

Hjelmen utfører arbeid med forsterkning og rehabilitering av dam-konstruksjoner som hovedentreprenør.

Tjeneste kjemisk injeksjon.jpg

KJEMISK INJEKSJON

Hjelmen utfører kjemisk injeksjon gjennom slanger eller pakkere. Til dette benyttes epoxy eller polyuretan med trykk fra 0-250 bar.

bottom of page